Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za lokalne zajednice / Seminar u Tekiji
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Seminar Tekija 2004.

Ovim putem želimo da vas informišemo da je tokom jula 2004. godine Grupa za lokalne zajednice našeg Društva organizovala i realizovala sedmodnevni seminar pod nazivom "Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za rešavanje problema životne sredine na principima održivog razvoja", u Tekiji kod Kladova. Seminar su u potpunosti sproveli članovi Grupe i Ekološkog društva "Endemit", a uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu kao i Uprave za životnu sredinu, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Polaznici Seminara bili su mladi ljudi sa teritorije opštine Kladovo koji se interesuju za stanje svog životnog okruženja kao i za mogućnosti prevazilaženja postojećih problema. Svih osam odabranih učesnika uspešno su prošli obuku i pozitivno ocenili kvalitet predstavljenih tema kao i način na koji su im informacije prezentovane. Veliku pomoć u pripremi i sprovođenu aktivnosti pružili su nam i članovi partnerske organizacije, ekološkog društva Kladovo iz Kladova. Kvalitetu Seminara doprineli su i naši gostujući predavači iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja iz Beograda; Uprave za životnu sredinu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao i iz Agencije za zaštitu biodiverziteta i održivi razvoj "Ecolibri Bionet" iz Beograda.

 

 Učesnicima su bile predstavljene teme ekologija, zaštita životne sredine, održivi turizam, održivo korišćenje prirodnih resursa, biodiverzitet, demokratsko društvo i životna sredina, pravna regulativa i uloga administracije u oblasti zaštite životne sredine, korišćenje interneta i elektronske komunikacije u oblasti ZŽS, obrazovanje za ZŽS i održivi razvoj, bioregionalni značaj Karpatske konvencije i Karpatska eko-regionalna inicijativa, monitoring kvaliteta površinskih voda. Spisak i sadržaj tema ćete moći da pročitate na internet stranicama Ekološkog društva ENDEMIT ili da ih dobijete od članova Grupe za lokalne zajednice. Sve teme bile su predstavljene u kontekstu održivog razvoja. Očekujte još informacija uskoro!
 
     
 
 

 

Teme koje su obrađene na seminaru i predavači:

 
 
 
Za čitanje ovih tekstova potreban vam je Acrobat Reader. Možete ga naći na sajtu www.adobe.com