Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za ribe
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Grupa za ihtiologiju

Grupa za ihtiologiju se bavi proučavanjem riblje faune i ribljih zajednica, utvrđivanjem faktora ugroženosti i potencijalnih mera zaštite. Grupa takođe radi i na edukaciji, informisanju i podizanju nivoa svesti stanovništva o ovoj tematici.

Grupa za ihtiologiju je do sada pretežno bila aktivna u okviru organizacije letnjih ekoloških kampova na području Nacionalnog parka „Đerdap“. U okviru kampova "Đerdap 2001.", "Đerdap 2002.", "Đerdap 2003.", "Đerdap 2004." i "Đerdap 2005.", organizovana su istraživanja sa ciljem utvrđivanja stanja diverziteta ihtiofaune na području NP "Đerdap", stepena ugroženosti ribljih zajednica i glavnih faktora ugrožavanja. Pored bazičnih istraživanja, rađena su i socio-ekonomska istraživanja sa sportskim ribolovcima, u cilju utvrđivanja njihovog poznavanja riblje faune, pritiska koji vrše na resurs i mogućnosti razvoja sportskog ribolova kao značajnog elementa eko-turizma na području NP „Đerdap“. Poseban akcenat u okviru istraživanja bio je stavljen i na alohtone vrste, kao i na ekonomski značajne vrste.

U rad grupe je bio uključen i stručni saradnik, dr Aleksandar Hegediš sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu. Grupa je zabeležila značajne rezultate na terenu i uspešno realizovala planirane aktivnosti.

Pored istraživanja u okviru kampova na području NP "Đerdap", grupa je učestvovala i u mnogim drugim aktivnostima Ekološkog društva "Endemit", kao što su: obeležavanje Dana biodiverziteta, Međunarodnog dana zaštite voda, Dana zaštite životne sredine, dve izložbe fotografija ("2002. – Međunarodna godina planina" i "Otkrivanje Đerdapa"), kao i više projekata edukacije mladih.

Na osnovu rezultata aktivnosti na Letnjim ekološkim kampovima u Đerdapu, do sada su publikovana četiri diplomska rada na Biološkom fakultetu u Beogradu, kao i jedan naučni rad:
Smederevac M., Višnjić Ž., Hegediš А. (2001) ''New data of distribution of Gobies (gen.Neogobius; fam. Gobidae) in Yugoslav course of Danube river. Ichthyologia 33 (1), 77-80.

Članovi grupe za ihtiologiju

• Gorčin Cvijanović, koordinator
• Željka Višnjić-Jeftić
• Marija Smederevac
• Milena Cvijanović
• Nataša Samuilov
• Danica Stamenković
• Vaja Pavlović
• Ivan Jarić

Đerdapska klisura
Dunav u Đerdapu
Anketiranje ribara
Anketiranje ribara

 

 


Web presentation funded by Matra/KNIP Program of the Royal Netherlands Embassy in Belgrade