Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za insekte
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Grupa za istraživanje entomofaune

Osnovni zadatak Grupe za istraživanje entomofaune jeste utvrđivanje biodiverziteta insekatske faune na područjima koja se čine interesantnim za članove Endemita i koja mogu da odgovore na široki spektar njihovih interesovanja. Prva značajnija istraživanja Grupa za entomologiju vršila je u okviru Letnjih ekoloških kampova, koje je Endemit organizovao na teritoriji Nacionalnog parka ''Đerdap''.

Osnovni ciljevi ovih istaraživanja bili su:
•  utvrđivanje biodiverziteta sledećih familija insekata:
Carabidae, Cerambycidae, Scarabaeidae, Lucanidae / Coleoptera
Arctiidae, Nymphalidae, Papilionidae, Lycaenidae, Pieridae / Lepidoptera Apidae, Vespidae / Hymenoptera
•  kao i upoznavanje sa osnovnim naučno-istraživačkim metodama sakupljanja i preparovanja insekata.

Korišćene su sledeće metode u prikupljanju materijala:
- sakupljanje insekata entomološkom mrežicom
- sakupljanje insekata uz pomoć klopki (tipa Pitfall).

Na terenu je vršeno preparovanje i preliminarna identifikacija insekata, a konačna obrada prikupljenog materijala vršena je na Biološkom fakultetu na Katedri za ekologiju i geografiju životinja, a obavili su je stručni saradnici grupe: Nastas Ilić (determinacija Coleoptera ), Aleksandar Ćetković (determinacija Hymenoptera ), Ivantić Zorica, Šokčanić Jelena, Zoran Nikolić (determinacija Lepidoptera )

Prikupljeno je ukupno 55 različitih vrsta insekata, koje se nalaze u insekatskoj zbirci koja se može videti u Nacionalnom parku ''Đerdap''.

Članovi grupe:
•  Miloš Ćirić- koordinator grupe
•  Zorica Ivantić
•  Vlada Pejčić
•  Jelena Šokčanić

Neki od registrovanih predstavnika entomofaune (foto: N. Janjić)