Home English
Srpski
Naslovna strana / Grupa za lokalne zajednice
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Seminar
Aktivnosti
Clanstvo

Grupa za lokalne zajednice

Grupa za lokalne zajednice predstavlja jednu od radnih grupa Ekološkog društva ENDEMIT. Sam naziv govori o tome da je osnovno interesovanje Grupe rad na razvoju i unapređivanju lokalnih zajednica.

Šta su to lokalne zajednice?

Lokalne zajednice predstavljaju zajednice ljudi koji žive na određenom prostoru u okviru jedne države. Ljudi su u tim zajednicama uzajamno povezani mnogo jačim vezama od veza sa ostalim članovima celokupnog društva/države. Njihovi zajednički interesi su primarni za opstanak same zajednice. Stoga svi članovi jedne lokalne zajednice rade na ostvarivanju tih interesa koji svakom članu treba da obezbede ostvarivanje ličnih ciljeva. Potrebna je razvijena svest o pripadnosti jednoj lokalnoj zajednici kako bi određeni pojedinac, njen član, radeći za svoju ličnu dobit, doprineo dobrobiti zajednice. Na ovom principu treba da funkcioniše svako društvo i to je univerzalni proces.

Svako društvo ili država koji imaju razvijene lokalne zajednice može vrlo brzo i u velikoj meri da prosperira. Ulaganje u razvoj lokalnih zajednica predstavlja, stoga, jedan od prioriteta u procesu građenja stabilne i prosperitetne države. Takva država sadržaće se iz lokalnih zajednica koje imaju određeni stepen autonomije u funkcionisanju, propisan ustavom, a stepen razvijenosti zavisiće od stepena razvijenosti samih zajednica. Država predstavlja jedan viši stepen (veću zajednicu) funkcionisanja koji treba da obezbedi povezivanje i saradnju među pripadnicima različitih zajenica, unapredi odnose i omogući bolji život za sve njene članove.

Šta je naš cilj?
Osnovni cilj Grupe za lokalne zajednice jeste informisanje, obrazovanje članova lokalnih zajednica o načinima na koji mogu da ostvare bolji, kvalitetniji života u skladu sa zaštitom životne sredine i prirode i uz maksimalan lični angažman. Osnovni ishod koji Grupa želi da postigne svojim aktivnostima jeste uvođenje održivog razvoja na nivou lokalnih zajednica uz predstavljanje mogućnosti za samoinicijativno organizovanje građana vođenih idejom «Misli globalno – deluj lokalno». Takođe, uvereni smo da je moguće postići pomenuti cilj i formirati građane koji će usvojiti znanja i ovladati veštinama neophodnim da sami prepoznaju bitne probleme svog okruženja i da pokušaju da ih reše. Osnovna ideja je da svako može da učini nešto i još malo više kako bi životni prostor bio unapređen, a priroda koja nas okružuje ostala očuvana.

Šta je to održivi razvoj?
Održivi razvoj predstavlja ideju i koncept življenja koji podrazumeva dalji razvoj celokupnog ljudskog društva koji poštuje kapacitet životne sredine i prava svih ljudi. Takođe, on podrazumeva takvo korišćenje prirodnih bogatstava Zemlje koje treba da obezbedi i budućim generacijama ljudi da se dalje razvijaju ali poštujući i zakone i prava prirode. Dakle, u suštini pojma jeste međuljudska ali i međugeneracijka jednakost koja treba da garantuje opstanak ljudskog društva ma Planeti.