Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Pilot projekat
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi

PILOT PROJEKAT

"Obrazovanje učenika srednjih škola
za rešavanje problema životne sredine
u skladu sa principima održivog razvoja"

2008.


Ekološko društvo ENDEMIT bavi se, između ostalog, podizanjem svesti o zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

U skladu sa tim, do sada je realizovan niz projekata na ovu temu. Dva ciklusa seminara koji su bili namenjena građanima lokalnih zajednica na teritoriji Republike Srbije održani su u periodu od 2004. do 2006. godine. Realizaciju ovih seminara omogućili su Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.


S obzirom na uspešne rezultate ovih seminara i imajući u vidu značaj tematike zaštite životne sredine i održivog razvoja za budući opstanak čovečanstva, pokrenuli smo inicijativu za organizovanje seminara za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola na teritoriji grada Beograda na temu održivog razvoja.

CIlj seminara

Cilj ovog seminara je da se mladi ljudi, učenici upoznaju sa principima zaštite životne sredine i održivog razvoja kako bi se osposobili za kvalitativni doprinos održivom razvoju celokupnog društva. Takođe, nadamo se da će ovim seminarom učenici dobiti i informacije koje će ih dodatno zainteresovati da u budućnosti odaberu, kao svoju profesiju, zaštitu životne sredine i da će želeti više da saznaju o mogućnostima i dobrobitima održivog razvoja. Ove teme su od posebnog značaja ako se imaju u vidu trenutni problemi ugroženosti životne sredine (zagađenje vazduha, vode, zemljišta i klimatske promene) koji prete da ugroze opstanak čovečanstva na Planeti.


Način izvođenja seminara

Organizaciju i realizaciju prvog u nizu ovih seminara Ekološko društvo ENDEMIT planira u saradnji sa Skupštinom grada Beograda kao generalnim pokroviteljom ove aktivnosti.

Zemunska gimnazija biće prva škola čiji učenici će dobiti vredne informacije i steći korisna znanja o održivom razvoju sa aspekta zaštite životne sredine tokom inicijalnog dvodnevnog seminara.

Ekološko društvo ENDEMIT obezbediće relevantne stručnjake sa iskustvom koji će održati seminar. Takođe, učenici će dobiti vredan informativno- edukativni radni materijal koji je pripremljen od strane Ekološkog društva ENDEMIT, kao i sve druge radne materijale tokom trajanja seminara a koji su neophodni za njegovu realizaciju..

U saradnji sa predmetnim nastavnicima (biologija, geografija) odrediće se ukupno do 25 učenika koji bi pohađali ovaj seminar. Predlažemo da to budu učenici onih razreda koji već uče o ekologiji, zaštiti životne sredine/biologiji ili oni koji pokazuju interesovanje za navedene oblasti (članovi sekcija, vanredne nastave i sl).

Seminar se održava u prostorijama škole radi mogućnosti da i predmetni nastavnici/profesori, kao i drugo zainteresovano nastavno osoblje prisustvuje seminaru.

Priručnik o održivom razvoju za učenike

Napominjemo da će kao jedan od rezultata seminara, biti pripremljen i priručnik za učenike o održivom razvoju sa aspekta zaštite životne sredine koji će se dalje koristiti prilikom realizacije ovog seminara u drugim školama. Ovaj priručnik sadržaće i rezultate rada samih učenika tokom trajanja seminara što će ovu tematiku dodatno približiti njihovim vršnjacima koji će ubuduće pohađati ovaj seminar.


Povratak na prethodnu stranu