Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Izložba fotografija "Otkrivanje Đerdapa"
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi

"OTKRIVANJE ĐERDAPA"
Izložba fotografija Ekološkog društva "ENDEMIT", realizovana u Domu kulture Studentski grad u Beogradu

maj 2004.


Zašto izložba?

 

Povodom četvorogodišnjice uspešnog rada na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap, članovi Ekološkog društva "ENDEMIT" su bili odlučili da organizuju jednu vizuelnu predstavu lepota ovog zaštićenog prirodnog dobra.

 

Šta to radi ENDEMIT?

 

Naš rad na teritoriji parka je naučno-istraživačko-edukativnog karaktera i podeljen je u grupne aktivnosti:

  1. Razvoj ekološke svesti lokalnih zajednica u okviru NP “Đerdap”
  2. Markiranje i proučavanje ptica Nacionalnog praka “Đerdap”
  3. Diverzitet faune krupnih sisara NP “Đerdap”
  4. Inventarizacija i utvrđivanje brojnosti faune sitnih sisara
  5. Istraživanje pećina i pećinske faune u Nacionalnom parku “Đerdap”
  6. Istraživanje entomofaune Nacionalnog parka “Đerdap”
  7. Istraživanje karakteristika ihtiofaune i stanja ribljeg fonda u NP “Đerdap”
  8. Istraživanje flore Nacionalnog parka “Đerdap”

Zašto je kamp važan?

 

Prvenstveno zato što naša istraživanja predstavljaju sistematično prikupljanje podataka o stanju životne sredine nacionalnog parka Đerdap.


Samo formiranjem jedne iscrpne baze podataka i informacija možemo da odredimo u kom pravcu treba da se kreće proces zaštite i unapređivanja životne sredine i svih njenih komponenti.
Dalje, celokupan naš rad je usmeren i na obrazovanje i informisanje svih građana o prirodnim bogatstvima kojima raspolaže Đerdap.


U našim izveštajima i javnim nastupima trudimo se da predstavimo svu raznovrsnost živog sveta Đerdapa, koja jednako uključuje raznovrsnost bljnog i životinjskog sveta, ali i raznolikost ljudske kulture i običaja kroz prostor i kroz vreme. Takođe, trudimo se da aktivnosti kampa budu usmerene ka putu održivog življenja i razvoja.
ENDEMIT se obavezuje da zajedno sa svim zainteresovanim institucijama, organizacijama i pojedincima istrajno radi na promovisanju ideje i koncepta održivog razvoja, koji treba da uspostavi jedan stabilan i skladan odnos čoveka i prirode. Samo tako ćemo obezbediti kvalitetan život za sve.


Održivo upravljanje prirodnim dobrima jeste jedan od ključnih preduslova održivog razvoja, a to nije moguće postići bez spoznaje tih prirodnih vrednosti. U tom kontekstu mi istražujemo, sakupljamo infomacije ali i obrazujemo lokalne zajednice i pokušavamo da pokrenemo stanovništvo da deluju u pravcu zaštite životne sredine.


Koliko ćemo u tome uspeti, zavisi od nas samih, ali i od svih onih nadležnih institucija koje mogu da iskoriste rezultate našeg rada.

Nadamo se da smo vam ovom izložbom uspešno otkrili barem jedan deo lepota i vrednosti Đerdapa. Takođe, nadamo se da će slike i prizori koje vidite probuditi u vama interesovanje i želju da se i sami uključite u proces održivog življenja, zarad dobrobiti svih nas i generacija ljudi koji će živeti i posle nas.

Povratak na prethodnu stranu