Home English
Srpski
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi

Članovi Grupe za lokalne zajednice

Miroslav Tadić

Rođen u Sarajevu 25.06.1978. godine.

Obrazovanje:

Diplomirao na Biološkom fakultetu u Beogradu, 28. maja 2002. godine.
Zvanje: Diplomirani biolog za zaštitu životne sredine.
Od 2003. godine upisan na poslediplomske studije iz oblasti “Ekologija obnove, zaštite i unapređivanja životne sredine”, Biološkog fakulteta u Beogradu.
Diploma Menadžera nevladinih organizacija, Petnica, avgust 2002. godine, Regionalni Centar za životnu sredinu za centralnu i jugoistočnu Evropu, SCG.

 

Profesionalno iskustvo i angažovanje:

Osnivač i član Ekološkog društva ENDEMIT, osnovanog 2000. godine koje je od septembra 2004. godine postalo član Saveta za održivi razvoj Vlade Republike Srbije.

Profesionalno angažovanje u okviru ekološkog društva ENDEMIT:

 • Koordinato Grupe za rad sa lokalnim zajednicama (Unapređivanje nivoa ekološke svasti šitih društvenih slojeva)
 • Odnosi sa javnošću, pripremanje saopštenja za javnost
 • Pisanje izveštaja i evaluacija
 • Obrazovanje i informisanje
 • Deo pregovaračkog tima Društva u odnosima sa domaćim i međunarodnim donatorima i saradnicima.

Koordinator projekata u Agenciji za zaštitu biodiverziteta i održivi razvoj “Ecolibri-Bionet”, Beograd; mart – decembar 2003. g.
Od decembra 2003. godine zaposlen u Upravi za zaštitu životne sredine Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Ispred Uprave za zaštitu životne sredine, Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, zadužen za poslove unapređivanja svesti o zaštiti životne sredine u kampanji “Čista i zelena Srbija” u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju.


Radno iskustvo:

 • Aktivno učešće u organizaciji i realizaciji Letnjeg ekološkog kampa “Đerdap 2001. 2002, 2003 i 2004”.
 • Deo pregovaračkog tima u projektu Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i jugoistočnu Evropu “Zlatna vrata Dunava”, koji za cilj ima promociju Nacionalnog parka “Đerdap” u Srbiji i Parka prirode “Gvozdena vrata” u Rumuniji u Rezervat biosfere.
 • Član Volonterskog centra pri Centru za razvoj neprofitnog sektora ( predavač na teme ekologija, zaštita životne sredine, demokratija i tolerancija za učenike osnovnih škola).
 • Autor i koordinator projekta “Unapređivanje nivoa ekološke svesti građana na teritoriji budućeg Rezervata biosfere – Zlatna vrata Dunava” (rad sa stanovnicima lokalnih naselja, predstavnicima iz Rumunije i lokalnim vlastima, kao i drugim stranama od interesa) – deo Prvog Letnjeg ekološkog kampa “Đerdap 2001”
 • Autor i koordinator projekta “Stanje životne sredine u lokalnim zajednicama na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap” – deo trećeg Letnjeg ekološkog kampa “Đerdap 2003”
 • Koordinator međunarodnog projekta “Nacionalne strategije obrazovanja za životnu sredinu na putu ka evropskim standardima”, “Ecolibri Bionet” i Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu, novembar 2003. godine.
 • Učešće u Pripremi projekta “Baza podataka biološkog i kulturnog diverziteta Karpatske Srbije”, “Ecolibri Bionet”, Zavod za zaštitu prirode R. Srbije i WWF (World Wildlife Fund).
 • Autor i coordinator projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za rešavanje problema životne sredine na principima održivog razvoja”, u realizaciji Ekološko društvo ENDEMIT i Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu.
 • Predavač na temu “Socijalne i kulturne vrednosti biološke raznovrsnosti” – Obrazovanje za opstanak, Seminar za nastavnike beogradskih gimnazija, nevladina organizacija “Škola za opstanak”, Beograd, 2003.

Objavljeni radovi:

 1. Grupa za lokalne zajednice”, Letnji ekološki kamp “Đerdap 2001”
 2. “Baza podataka o stanju životne sredine u lokalnim zajednicama na teritoriji nacionalnog parka Đerdap”, Letnji ekološki kamp “Đerdap 2003”.
 3. Osvrt na obrazovanje za zaštitu životne sredine u Srbiji”, Autori: Ivan Jarić, Tijana Spasić i Miroslav Tadić, Regionalna konferencija, Srbija i Crna Gora, Beograd, novembar 2003.
 4. Prirodne i kulturne vrednosti karpatske Srbije”, Predlog projekta, ECOLIBRI BIONET, Beograd, Srbija i Crna Gora, 2003.
 5. “Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za rešavanje problema životne sredine na principima održivog razvoja”, predlog projekta, podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, Beograd, 2004.
 6. “Zbornik radova sa Seminara o jačanju kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti životne sredine”, izdavač: Ekološko društvo ENDEMIT, Beograd 2004.
 7. “Obrazovanje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj”, saopštenje sa Međunarodne konferencije o inženjeringu i upravljanju u oblasti životne sredine, “Proceedings vol 3-4, Iasi, Romania, septembar 2004.


Web presentation funded by Matra/KNIP Program of the Royal Netherlands Embassy in Belgrade
Povratak na prethodnu stranu