Home English
Srpski
Naslovna strana / Aktivnosti / Seminar za profesore i nastavnike osnovnih i srednjih škola
O nama Aktivnosti Publikacije Foto galerija Kontakt Linkovi
Korisni linkovi
 Članovi Ekološkog društva „Endemit“ su u Zemunskoj gimnaziji, u periodu od 24. do 26. oktobra 2008, održali prvi seminar za nastavnike osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Naučimo da živimo na održivi način“.

Seminar je akreditovan kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao izborni (ZUOV, web sajt: www.zuov.sr.gov.yu), i traje 3 dana (21 sat rada ukupno).

Seminaru je prisustvovalo 24 profesora, uglavnom osnovnih škola. Ono što je posebno interesantno i važno naglasiti to je da su polaznici bili različitih profesija, od profesora filozofije, geografije, preko biologije do učitelja kojih je bilo najviše. Ova činjenica govori o zainteresovanosti prosvetnih radnika različitih obrazovnih profila za probleme ekologije i zaštite životne sredine.

Realizatori seminara se zahvaljuju svim polaznicima u nadi da su opravdali njihova očekivanja, kao i da će im stečena znanja pomoći da bolje i efikasnije realizuju školski plan i program.

Naredni seminar će biti realizovan u drugom polugodištu 2008/09. školske godine, a tačan datum i mesto održavanja će naknadno biti određeni.OPŠTE INFORMACIJE:

Za seminar se mogu prijaviti svi profesori i učitelji osnovnih i srednjih škola, bez obzira na predmet koji predaju, jer je seminar akreditovan kao multidisciplinarni. Prednost imaju profesori biologije-ekologije i učitelji.

Autori i realizatori programa su diplomirani biolozi za zaštitu životne sredine, sa iskustvom u realizaciji seminara ovog tipa.

Seminar obuhvata tri celine:
I Globalni problemi u oblasti životne sredine (upoznavanje sa problemima, uzrocima i posledicama do kojih dovode, ali i iznalaženje najboljih mogućih rešenja).
II Održivi razvoj – šansa za život u skladu s prirodom (upoznavanje sa održivim razvojem, jednom od osnovnih politika budućeg življenja na planeti u skladu sa pravilima i pravima prirode).
III Zdrav život – kako i zašto?

Sve teme će biti pretstavljene putem PowerPoint prezentacije, a zatim će se uvežbavati kroz radionice – rešavanjem problema imitiranjem stvarnih životnih situacija. Posebno bi smo izdvojili teme koje će biti realizovane trećeg dana jer obuhvataju zdravu ishranu, lečenje lekovitim biljem i rekreaciju, nešto što je izuzetno važno za svakog čoveka koji živi u savremenom svetu.

Cilj ovog seminara je da polaznici steknu praktična znanja i veštine za rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine, kao i prenošenje stečenih znanja na buduće generacije. Nije dovoljno da deca znaju kako se treba ponašati i šta ne treba raditi, neophodno je da počnu da primenjuju stečena znanja u svakodnevnom životu, odnosno da žive u skladu sa njima.

Nadamo se da ćete imati razumevanja za naše ciljeve i priključiti nam se u borbi za lepšu, čistiju i zdraviju planetu, za nas i našu decu.

Sve informacije o prijavama kao i o terminima održavanja narednih seminara možete dobiti na telefone:
O64/2082900 i 064/2224320, zvati posle 16h
Ili putem e-maila: office@endemit.org.rs

Ivana Petrić,
autor programa

Prvi seminar je održan
u Zemunskoj gimnaziji
24, 25. i 26. oktobra 2008.